Sinds de invoering van het nieuwe BV-recht is het mogelijk om bij een fusie of splitsing gebruik te maken van de cijfers van het laatste boekjaar wanneer dit maximaal met zes maanden is verstreken. Voorheen was er sprake bij de BV van een periode van vijf maanden.

Overleg met de notaris en adviseur over de planning van het fusie- of splitsingstraject 

Vaak wordt vervolgens de vraag gesteld: moet binnen deze zes maanden ook de notariële fusie- of splitsingsakte zijn gepasseerd? Of is voldoende dat het fusievoorstel of splitsingsvoorstel in het Handelsregister is gedeponeerd? In de literatuur bestaat discussie over het antwoord op deze vragen. Vrij algemeen is echter aanvaard dat het gaat om het deponeren van het fusievoorstel in het Handelsregister. Maar, omdat steeds een notaris bij de fusie of splitsing is betrokken, en deze de akte moet passeren, adviseren wij tijdig in overleg te treden met deze notaris. Dit voorkomt verrassingen en vertraging. 
 
Uitgaande dat het boekjaar en het kalenderjaar samenvallen, zal het fusievoorstel of splitsingsvoorstel dus uiterlijk 30 juni a.s. moeten zijn gedeponeerd. Dan kan nog worden uitgegaan van de vastgestelde jaarrekening over 2013. Wordt het fusievoorstel of splitsingsvoorstel pas na de genoemde datum gedeponeerd, dan is een tussentijdse vermogensopstelling vereist (uitzondering: vereenvoudigde splitsing) ook al is de jaarrekening 2013 al vastgesteld. 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

270

Gerelateerde artikelen