Medewerkers in tandartspraktijken werken vaak bij voorkeur als zzp'er vanwege de ondernemersfaciliteiten die zij dan genieten. Het netto inkomen is dan vaak hoger dan bij loondienst. De beloning voor de werkzaamheden is meestal in de vorm van een percentage gerelateerd aan de behaalde omzet. Maar kan het percentage aangepast worden bij wijziging van omstandigheden?

Alle financiële gegevens op een rijtje

Op het ledendeel van de website van de beroepsorganisatie voor tandartsen KNMT (voorheen NMT) staat het praktijkkostenmodel. Daarmee kunt u berekenen hoe hoog de beloning van de medewerker op basis van uw praktijkgegevens zou mogen zijn. De benodigde gegevens zijn met name financiële gegevens.  Juist daarover mag geen onduidelijkheid ontstaan in de relatie met uw medewerker.  Wanneer uw tarieven worden aangepast, dient het effect daarvan ook voor uw medewerker helder te zijn.

Welke overeenkomst is voor u het gunstigst?

Tussen praktijkhouder en medewerker wordt een overeenkomst van opdracht (praktijkmedewerking) gehanteerd. De KNMT is bezig met een herziening van deze overeenkomst afgestemd op het praktijkkostenmodel. We verwachten dat de Belastingdienst de overeenkomst zal toetsen op aspecten van omzetbelasting en criteria voor ondernemerschap. De herziene overeenkomst komt eind september 2014 beschikbaar. Hierin zal worden aangegeven wat de gevolgen zijn voor de medewerker bij wijziging van tarieven. Ook zal de inhoud afgestemd worden op de wijziging van de Verklaring Arbeidsrelatie per 1 januari 2015.
 
U maakt zelf de afweging  of u de relatie met de medewerker aangaat op basis van de overeenkomst van opdracht of op basis van een arbeidsovereenkomst. Welke overeenkomst voor u en uw medewerker het meest interessant is, is afhankelijk van financiële en arbeidsrechtelijke aspecten.

Factoren die daarbij een rol spelen zijn:

  • Een arbeidscontract berust op een wettelijke regeling en heeft daarmee een duidelijke rechtspositie met voor de werknemer bijbehorende zekerheden zoals wettelijk recht op uitkering bij ziekte, zwangerschap of ontslag en regels betreffende ontslagbescherming of zwangerschapsverlof;
  • De overeenkomst van praktijkmedewerking is een onderlinge afspraak tussen partijen en kan zonder tussenkomst van UWV beëindigd worden met een opzegtermijn. Maar partijen hebben daarbij wel meer vrijheid om onderling afspraken te maken;
  • Vaak geven persoonlijke opvattingen over zaken als van wie is de praktijk c.q. de patiënten, wie heeft er geïnvesteerd en loopt financieel risico de doorslag.aak geven persoonlijke opvattingen over zaken als van wie is de praktijk c.q. de patiënten, wie heeft er geïnvesteerd en loopt financieel risico de doorslag.

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Loonbelasting, Omzetbelasting

7

Gerelateerde artikelen