Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen voor thuiswerkende zzp'ers met een huurwoning. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat thuiswerkende zzp'ers de volledige huurkosten in aftrek mogen brengen op de winst, onder gelijktijdige bijtelling van een bedrag voor privégebruik. Voorwaarde is wel dat minimaal 10% van de huurwoning zakelijk wordt gebruikt. Bij een koopwoning die minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt kan etikettering plaatsvinden aan het ondernemingsvermogen. Voor (het huurrecht van) een huurwoning is dit nu ook bevestigd door de Hoge Raad.

De casus

De zaak betreft een proefprocedure waarin X vanuit zijn eenmanszaak werkzaamheden in de bouw verricht. Voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden als acquisitie, het plannen van werkzaamheden en het bijhouden van de administratie verricht hij in een werkkamer in zijn gehuurde woning. X wenst het volledige bedrag van de huisvestingskosten op de winst in mindering te brengen, onder gelijktijdige bijtelling van een bedrag voor privégebruik. De vraag is of een huurrecht tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend en dus of de huurkosten in mindering kunnen worden gebracht op de winst.

Het oordeel van de Hoge Raad

Het onderscheid tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen kan bij huurwoningen alleen op het huurrecht zien, aangezien de woning (de stenen) überhaupt geen vermogen van de huurder is en dus ook geen privé- of ondernemingsvermogen kan zijn. De Hoge Raad oordeelt dat een huurrecht dat (mede) voor de ondernemingsuitoefening wordt gebruikt, ondernemingsvermogen kan vormen.
 
Volgens vaste rechtspraak kan de ondernemer bij minstens 10% zakelijk gebruik van een bezitting kiezen voor etikettering tot ondernemingsvermogen. Bij een woning is het aantal m2 dat wordt gebruikt voor de onderneming een goed uitgangspunt hiervoor.
 
De etikettering van het huurrecht als ondernemingsvermogen leidt ertoe dat het gehele bedrag van de huur ten laste van de winst kan worden gebracht. Daartegenover staat echter wel dat een bedrag aan de winst dient te worden toegevoegd vanwege het privégebruik van de woning. Het huurrecht vormt echter geen (activeerbaar) bedrijfsmiddel waarop kan worden afgeschreven.

Reactie staatssecretaris

De staatssecretaris heeft in een reactie laten weten dat volgens hem de uitspraak een bevestiging is van de wet, zoals die door de Belastingdienst in het algemeen al wordt uitgevoerd. Bij het ministerie van Financiën verwachten ze dat de uitspraak daarom niet leidt tot grote kosten voor de schatkist. Veel ondernemers maken volgens het ministerie al gebruik van de ‘regeling'.

Wat betekent dit voor de (startende) zzp'er?

Voor een (startende) zzp'er met een huurhuis is het van belang om te bekijken of het huurrecht kan worden geëtiketteerd aan het ondernemingsvermogen. Bij het starten van de onderneming moet per goed worden gekeken of het verplicht privé- of ondernemingsvermogen is of dat er sprake is van keuzevermogen. Een goed is keuzevermogen bij minstens 10% zakelijk gebruik. In dat geval kan dus het huurrecht volledig tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. De huurinkomsten zijn dan aftrekbaar van de winst, onder gelijktijdige bijtelling van een bedrag voor privégebruik. Let wel, is het huurrecht niet tot het ondernemingsvermogen gerekend in het verleden, dan bestaan er wellicht nog mogelijkheden om dit alsnog te doen. 
 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen