Aanmerkelijk belanghouders die werken voor het lichaam waar ze een aanmerkelijk belang in hebben worden geconfronteerd met het zogenaamde gebruikelijk loon. Aanmerkelijk belanghouders zijn bijvoorbeeld personen die 5% of meer aandelenbelang in de B.V. hebben. Zij worden geacht uit die B.V. een bepaald minimumloon te genieten, waarover ze dan ook belasting moeten betalen.

Gebruikelijk loon

De regels rond het gebruikelijk loon zijn op 1 januari 2015 veranderd. Daardoor zou in een aantal gevallen het gebruikelijk loon verhoogd moeten worden. Maar als gevolg van de verplichte invoering van de werkkostenregeling, zou het belaste gebruikelijk loon wel eens omlaag kunnen. Onder de werkkostenregeling behoren namelijk ook de vrije vergoedingen en verstrekkingen tot het gebruikelijk loon. Dat heeft de Belastingdienst ons bevestigd. Tot die vrije vergoedingen en verstrekkingen behoren niet alleen reiskosten en studiekosten, maar ook de vergoedingen voor een mobiele telefoon en internet en de zogeheten 30% vergoeding die buitenlandse experts en deskundigen onder voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen. Tot 2014 behoorden alleen belaste vergoedingen tot het gebruikelijk loon.
 
 
Lees ook het thema over Gebruikelijk loon en verzekeringsplicht DGA.
 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen