Door de kredietcrisis en lage rente zullen pensioenuitvoerders eerder overgaan tot afkoop van "kleine" pensioenen. Afkoop is het omzetten van toekomstige pensioenaanspraken in een uitkering ineens.

Wat is nu een klein pensioen? 

In 2015 is dat een pensioen dat minder dan € 462,88 per jaar bedraagt. Voor een pensioenfonds zijn dergelijke pensioenen relatief duur:  er moet immers wel administratie voor worden gevoerd.
 
Afkoop is een eenzijdig recht van een pensioenfonds en meestal hebben zij uw toestemming niet nodig. Echter, soms is die toestemming wel nodig. Zo is bijvoorbeeld uw toestemming vereist als de uitvoerder later zou willen afkopen dan 2,5 jaar na beëindiging  van deelname aan het pensioen of als de pensioenuitkering al is ingegaan.
 
Ook al lijkt het bedrag klein, niet altijd is afkoop zinvol. Er ontstaat een gat in uw pensioenopbouw en bovendien blijft er netto vaak weinig over, omdat zowel loonheffing als zorgverzekeringspremie wordt geheven. Het kan ook invloed hebben op de hoogte van huur- en zorgtoeslag.
 
Vanaf 1 januari 2015 heeft u wel het recht om de afkoop van klein pensioen uit te stellen tot de eerste dag volgend op de AOW-ingangsdatum, dit ter voorkoming van kortingen op subsidies en toeslagen.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen