Volgens verschillende media is er ook in Europa gesjoemeld met de testen die de emissie van schadelijke stoffen berekenen bij personenauto's. In de Verenigde Staten ging het om de uitstoot van Stikstofoxiden (NOx). Mocht het inderdaad zo zijn dat er ook in Europa gesjoemeld is met de metingen van de CO2-uitstoot? Dan kan dat gevolgen hebben voor leaserijders en hun werkgevers.

Gevolgen gesjoemel CO2-uitstoot

De bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak is namelijk mede afhankelijk van de CO2-uitstoot. Mogelijk zou de in het verleden toegepaste bijtelling bij het loon te laag zijn geweest. Dat betekent dat er meer loonbelasting is verschuldigd, maar afhankelijk van de hoogte van het loon van de werknemer ook extra premies werknemersverzekeringen. De loonbelasting zou de werkgever soms nog op zijn werknemer kunnen verhalen, maar de premies zal hij zelf moeten betalen.
 
Zijn de CO2-testen inderdaad gemanipuleerd, dan is het hopen op enige coulance van de fiscus en dat deze terughoudend zal zijn met naheffingsaanslagen. Aan de andere kant kan een hogere bijtelling voor de werknemer ook weer leiden tot hogere uitkeringsrechten voor bijvoorbeeld de WW en WIA.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Voor de werkgever is het van belang om te kijken of de bijtelling nog klopt, als bekend is dat de CO2-uitstoot hoger is dan de uitstoot waarop de bijtelling is gebaseerd. BDO kan zich voorstellen dat de claims uiteindelijk weer op het bordje van de producent(en) worden neergelegd. Leaserijders die wel het volle pond hebben betaald (de hoogste bijtelling) zullen, als er geen naheffingen volgen, ongetwijfeld een beroep op het gelijkheidsbeginsel gaan doen om zo nog wat belasting terug te krijgen.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen