Voor een schenking door ouders aan een kind tussen de 18 en 40 jaar kan onder de huidige regeling eenmalig gebruik worden gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 25.449 of de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van € 53.016.

Nieuwe regeling

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd. De vrijstelling wordt verhoogd naar € 100.000 en wordt ook opengesteld voor schenkingen aan anderen dan kinderen. De leeftijdseis voor de verkrijger blijft wel bestaan: deze moet ten tijde van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Overgangsrecht

Voor het geval reeds vóór 1 januari 2017 een beroep is gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling, komt er overgangsrecht. Hierbij is het van belang in welk jaar voor het eerst een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan. In één geval, namelijk wanneer vóór 1 januari 2010 reeds een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling, is in 2016 actie gewenst.
 
Indien een kind namelijk vóór 1 januari 2010 reeds een beroep heeft gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling, heeft dit kind in 2017 of 2018 slechts nog recht op een aanvullende vrijstelling van circa € 27.000, mits de schenking uiteraard wordt gebruikt voor de eigen woning én het kind de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt.
 
Echter, wanneer een kind vóór 1 januari 2010 reeds een beroep heeft gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling en in het jaar 2016 (of 2015) een beroep heeft gedaan op de huidige inhaalvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (maximaal € 27.57), kan de op grond van het overgangsrecht geldende aanvullende vrijstelling van circa € 27.000 in 2017 of 2018 worden verhoogd naar € 46.000. Uiteraard geldt ook hier de leeftijdseis.

Onderneem actie

Voor situaties waarin vóór 1 januari 2010 een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling kan het dus zinvol zijn om dit jaar nog een beroep te doen op de huidige inhaalvrijstelling. Dit kan al met een schenking van € 1, mits in de aangifte een beroep op de vrijstelling wordt gedaan. BDO adviseert om de schenking schriftelijk vast te leggen. 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen