De Duitse rechtbank in Münster heeft onlangs in hoger beroep de klassenindeling voor de berekening van tolgelden in Duitsland (de Maut) ongeldig verklaard. Dit oordeelde de rechter naar aanleiding van een door een Duitse vervoerder aangespannen rechtszaak.

Het hoogste Duitse gerecht, het Bundesverwaltungsgericht, moet nu een uitspraak doen. Als het oordeel van de Duitse rechtbank in Münster wordt bekrachtigd, kan dat tot gevolg hebben dat betaalde Maut voor vrachtauto's van 12 ton en meer zonder wettelijke grondslag is berekend en daarom moet worden terugbetaald. In dat geval dreigt een miljardenstrop voor Duitsland. 

Hoewel de uitkomst van deze zaak uiterst onzeker is zou mogelijk de tol met terugwerkende kracht van de wettelijke verjaringstermijn van drie jaar teruggevorderd kunnen worden. Om de verjaringstermijn te stuiten moet bij het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) in Keulen een pro forma bezwaar ingediend worden. De Duitse Bundesverband Wirtschaft Verkehr Und Logistik (BWVL) heeft een standaard bezwaarschrift beschikbaar besteld.  De standaardtekst dient de worden aangevuld met uw bedrijfsgegevens, naam en handtekening van een bevoegde medewerker en per aangetekende post naar het BAG in Keulen te worden verzonden. Bewijsmateriaal hoeft op dit moment nog niet met het bezwaar te worden meegezonden maar het is wel belangrijk om bewijsstukken van Mautbetalingen te bewaren. Op deze manier bent u er van verzekerd dat uw aanspraken niet verloren gaan.

 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

6

Gerelateerde artikelen