Bij vennootschappen wordt de winst verminderd met de winsten en verliezen uit een buitenlandse vaste inrichting. Eventuele verliezen uit een buitenlandse vaste inrichting zijn dus in principe niet in Nederland aftrekbaar. Een uitzondering geldt voor een stakingsverlies ter zake van de buitenlandse vaste inrichting; dat verlies kan onder voorwaarden wel ten laste van de winst in Nederland worden gebracht. Is de vennootschap die het stakingsverlies claimt onderdeel van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, dan kan het stakingsverlies in beginsel ten laste komen van de winst van de gehele fiscale eenheid (alle fiscale eenheidmaatschappijen samen).
Indien een vennootschap die een stakingsverlies behaalt, zelf geen winst behaalt met andere activiteiten - of zal behalen in de toekomst - kan het stakingsverlies dus effectief niet worden benut. Het zou dan zinvol kunnen zijn om deze vennootschap te voegen in een fiscale eenheid die wel fiscale winst heeft. Het stakingsverlies kan dan wel worden benut.
 
Om dit tegen te gaan bepaalt het Besluit fiscale eenheid 2003 (art. 7b), dat bij voeging van een vennootschap met een vaste inrichting een stakingsverlies:
  • alleen kan worden verrekend met –kort gezegd– de eigen winst van de vennootschap die de vaste inrichting dreef;
  • ingeval op of voor het voegingstijdstip is besloten om de activiteiten in die andere staat te staken. 
In dat geval vindt dus geen verrekening meer plaats met de winst van de gehele fiscale eenheid, maar uitsluitend met de winst van de fiscale eenheid (exclusief het stakingsverlies) die aan die desbetreffende vennootschap is toe te rekenen. De regeling treedt in werking op 24 februari aanstaande, maar werkt terug tot en met 1 januari 2014.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

3

Gerelateerde artikelen