Als u uw bedrijfspand verbouwt, kunt u de btw kosten op deze verbouwing aftrekken, als u het pand ook voor btw-belaste prestaties gebruikt. Bij een gedeeltelijk gebruik voor btw-prestaties is de btw naar evenredigheid aftrekbaar. Jarenlang beoordeelde men deze aftrek alleen op het gebruik in het jaar van verbouwing. Dit kwam omdat een verbouwing als ‘dienst' werd gezien. Op de aftrek van btw bij diensten wordt niet in latere jaren teruggekomen. Recent heeft de Hoge Raad echter beslist dat een duurzame verbouwing een ‘investeringsgoed' kan opleveren.
Dat betekent dat niet alleen het jaar van verbouwing meer relevant is, maar dat er een herzieningsperiode gaat lopen. Dat kan in de praktijk zowel voordelig als nadelig uitpakken; afhankelijk van de vraag of en hoe u in de jaren na de verbouwing het gebruik van het pand gaat wijzigen. 
 
Het is nog niet zonder meer duidelijk waar precies de grens ligt tussen ‘duurzame' verbouwingen die als investeringsgoed zijn aan te merken en ‘overige' verbouwingen. Wilt u gaan verbouwen en denkt u dat het gebruik van het pand in de nabije toekomst gaat wijzigen, dan is het in ieder geval raadzaam rekening te houden met een eventuele btw-correctie.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

72

Gerelateerde artikelen