Werknemers krijgen een uitkering als zij ziek worden of werkloos raken. DGA's krijgen deze uitkeringen niet en hoeven daarom ook geen premies werknemersverzekeringen af te dragen (circa 10 - 20% van het premieloon). Voor werknemers zijn deze premies wel verschuldigd.

Vanaf 2016 nieuwe Regeling Aanwijzing DGA

Wanneer iemand een DGA is, bleek in de praktijk een ingewikkelde vraag. Hiervoor is de Regeling Aanwijzing DGA in het leven is geroepen. Deze regeling had niet altijd het gewenste effect.  
In 2016 treedt daarom een nieuwe Regeling Aanwijzing DGA in werking. Het kan dus voorkomen dat een DGA in 2015 geen DGA meer is in 2016, of andersom. Per 2016 geldt de regeling ook voor indirecte bestuurders. Ook zijn vanaf dan de statutaire bepalingen omtrent het ontslag van bestuurders van groter belang en telt in familieverhoudingen ook het aandelenbelang van de bestuurder zelf mee.

Wel of niet verzekeren?

Of de DGA verzekerd wil zijn, is een vraag die lang niet altijd gesteld wordt. Het is echter niet altijd ‘beter' om niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. In sommige gevallen is verzekeren wel degelijk wenselijk. Door het aanpassen van de statuten of de structuur kan vaak de gewenste uitkomst - wel of juist niet verzekerd - worden bereikt.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing

2

Gerelateerde artikelen