Vanuit Brussel is meer duidelijkheid gekomen over de btw-behandeling van vouchers. De Europese Commissie heeft hierover op 27 juni 2016 een wijzigingsrichtlijn aangenomen. Hieronder licht BDO de wijzigingen toe.

Voucher

Een voucher is een instrument dat als (gedeeltelijke) betaling voor de levering van goederen of diensten geldt en waarbij de te leveren goederen of diensten, of de identiteit van de potentiële leveranciers ervan, vermeld staan op het instrument zelf of in de bijbehorende documentatie, inclusief de voorwaarden voor het gebruik. Instrumenten die de houder het recht geven op een korting bij de aankoop van goederen of diensten, maar geen recht op het ontvangen daarvan, vallen niet onder de definitie voucher. Een voucher kan zowel tastbaar als digitaal zijn. Een voucher is bijvoorbeeld een telefoonkaart en een restaurant- of hotelbon.

Nieuwe regels nodig

In de huidige Europese btw-wetgeving staan geen bepalingen hoe moet worden omgegaan met vouchers. Alle lidstaten van de EU hanteren eigen regels die niet altijd op elkaar aansluiten. Daardoor ontstaan onnodige discussies en zelfs situaties waarin geen of juist dubbele btw-heffing plaatsvindt. Kortom, binnen de EU moesten de regels worden geharmoniseerd. De Europese Commissie heeft een voorstel tot de nieuwe regels voor vouchers aangenomen die voor alle EU-lidstaten hetzelfde zal zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een voucher voor enkelvoudig gebruik en een voucher voor meervoudig gebruik.

Vouchers voor enkelvoudig gebruik

Van een voucher voor enkelvoudig gebruik is sprake als op het tijdstip van uitgifte van de voucher bekend is:
  • de plaats van de goederenlevering of dienstverrichting waarop de voucher betrekking heeft; en
  • het bedrag van de over die goederen of diensten verschuldigde btw.
Iedere overdracht van een voucher voor enkelvoudig gebruik door een ondernemer die in eigen naam handelt, wordt beschouwd als een levering van de goederen of de diensten waarop de voucher betrekking heeft. Daarover zal dus telkens btw moeten worden berekend, ook over de uitgifte. De feitelijke overhandiging van de goederen of diensten in ruil voor de voucher is dan niet belastbaar. Bij de voucher voor enkelvoudig gebruik moet dus btw worden betaald tót aan de laatste schakel en niet over de laatste schakel (het goed of de dienst) zelf.

Vouchers voor meervoudig gebruik

Dit betreft alle vouchers die geen vouchers voor enkelvoudig gebruik zijn. Bij een vouchers voor meervoudig gebruik staat bij uitgifte nog niet precies vast waarvoor deze zal worden besteed. De btw-heffing verloopt daarom tegenovergesteld aan die van de voucher voor enkelvoudig gebruik. Iedere overdracht van de voucher voor meervoudig gebruik is niet aan btw onderworpen, met inbegrip van de uitgifte. De feitelijke overhandiging van de goederen of diensten in ruil voor de voucher voor meervoudig gebruik, is aan btw onderworpen. Bij de voucher voor meervoudig gebruik hoeft geen btw te worden betaald tót aan de laatste schakel en juist wel over de laatste schakel (het goed of de dienst) zelf.

Ingangsdatum nieuwe richtlijn

De lidstaten moeten de nieuwe richtlijn uiterlijk op 31 december 2018 hebben geïmplementeerd in nationale wetgeving. Vanaf 1 januari 2019 zullen de nieuwe regels binnen de hele EU in werking treden. De nieuwe regelgeving geldt derhalve alleen voor vouchers die vanaf 1 januari 2019 worden uitgegeven.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

5

Gerelateerde artikelen