De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) staat momenteel vol in de belangstelling. Het bestrijden van schijnzelfstandigheid heeft er toe geleid dat met name in de zorgsector maar ook in het onderwijs (bijna) geen VAR WUO (Winst uit Onderneming) wordt afgegeven. In de praktijk kan dat tot problemen leiden voor de opdrachtnemers. Zij gaan vaak niet in zee met de opdrachtnemer als deze geen VAR WUO kan overleggen. Dat speelde ook in een casus waarbij de opdrachtnemer naar de voorzieningenrechter stapte om een VAR WUO af te dwingen. Dat verzoek werd afgewezen. Waarbij de voorzieningenrechter met de beschuldigende vinger wees naar de AWBZ-bemiddelingskantoren die de opdrachtnemer niet willen inschakelen omdat deze geen VAR WUO heeft. Daar zit volgens de rechter het pijnpunt en niet bij de Belastingdienst die een VAR Loon had afgegeven.
De discussie zal nog wel even voortduren. Waarbij BDO als kanttekening plaatst dat zij zich afvragen of het collectief weigeren van de afgifte van een VAR WUO wel terecht is. Zeker in de onderwijssector maar ook in de zorg kunnen de feiten en omstandigheden van de aanvrager van een VAR wel eens fors verschillen. Gezien de brieven aan de Tweede Kamer gaat er vanaf 2015 een nieuwe VAR-systematiek gelden. Daarbij zal naar alle waarschijnlijkheid de opdrachtgever veel meer risico gaan lopen dan nu het geval is. BDO spreekt bange vermoedens uit dat dit de problematiek in de zorg en het onderwijs niet geheel (of wellicht geheel niet) zal oplossen.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen