De Belgische liquidatieboniregeling wordt aangescherpt van 10% naar 25% per 1 oktober aanstaande. Veel zaakvoerders/aandeelhouders hebben reeds vorig jaar aangestuurd op de overgangsregeling.

Overgangsregeling

Deze regeling houdt in dat de belaste reserves die vóór 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, kunnen worden uitgekeerd aan het tarief van 10%. Wel moeten de vrijgekomen middelen als kapitaal terug in de (eigen) vennootschap worden gestort; inbreng in natura van een schuldvordering is ook mogelijk. De akte voor deze storting moet vóór 31 maart aanstaande worden gepasseerd bij de notaris voor boekjaren eindigend tussen 1 oktober 2013 en 30 maart 2014. Let wel: vóór 31 december 2013 moet de uitkering zijn gedaan, nu nog herkapitaliseren is niet meer mogelijk.

Aanvullende heffingen

Een bijkomende voorwaarde voor de liquidatieboniregeling is de wachttermijn van vier jaar (voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen, KMO's). Voor grote ondernemingen is de wachttijd acht jaar. Indien men de uitgekeerde reserves uit een KMO heeft geherkapitaliseerd, maar binnen een periode van vier jaar door middel van een kapitaalvermindering toch deze geherkapitaliseerde reserves realiseert, vindt een aanvullende heffing plaats. Deze aanvullende heffing hangt af van het tijdstip. Indien men binnen één jaar alsnog een kapitaalvermindering doet, is een aanvullende heffing van 15% verschuldigd. Binnen twee jaar is dat 10% en binnen drie jaar is alsnog 5% verschuldigd. Verder kan een aanvullende heffing plaatsvinden indien sprake is van een gewijzigde dividendpolitiek.

Geen aanvullende heffing bij liquidatie-uitkering

Wat nu als binnen de vier jaar termijn de vennootschap alsnog wordt geliquideerd? Volgens een vraag- antwoord besluit is gesteld dat geen aanvullende heffing is verschuldigd. Mocht men dus herkapitaliseren maar toch afzien van continuering van de vennootschap, dan mag zonder aanvullende heffing de vennootschap worden geliquideerd. Strikt genomen zou er dan geen sprake zijn van een kapitaalvermindering, maar van een liquidatie-uitkering bij ontbinding van de vennootschap. Door de liquidatie-uitkering kan men de hand leggen op het kapitaal, waaronder de geherkapitaliseerde reserves in het kader van de overgangsregeling. Hetzelfde zou bereikt kunnen worden met een voorschot op liquidatieboni vóór 1 oktober 2014, voor vennootschappen in ontbinding. 
 
Let op: er kan echter worden gesteld dat er sprake is van misbruik en een anti-misbruikmaatregel in het leven worden geroepen; men zal dus wel een goede onderbouwing moeten hebben voor het alsnog liquideren van de vennootschap binnen de voorgeschreven wachttermijn van vier jaar.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen