In België wordt de liquidatieboni-regeling voor (Neder)belgen bij liquidatie van vennootschappen aangescherpt: de heffing op liquidatie-uitkeringen aan natuurlijke personen/ aandeelhouders wordt verhoogd van 10% naar 25% per 1 oktober 2014. Er is een overgangsregeling voor de winstreserves die voor 31 maart 2013 zijn vastgesteld (vaak is dat de jaarrekening 2011).
Indien die winstreserves worden uitgekeerd als dividend en worden omgezet in aandelenkapitaal, kan dit tegen een tarief van 10% (dividend is normaliter belast tegen 25% in België). Na ommekomst van 4 jaren (bij grote ondernemingen: 8 jaren) waarbij het kapitaal aanwezig blijft, is dit 10%-tarief definitief (: liquideert e.d. men eerder, dan is aanvullende heffing verschuldigd). 
 
Om van de overgangsregeling gebruik te maken, dient men vóór 31 december 2013 dividend uit te keren. Voorheen was een directe omzetting van het dividend in aandelenkapitaal vereist, eveneens uiterlijk op 31 december 2013.  Onlangs is besloten dat het dividend vóór 31 december aanstaande dient worden uitgekeerd, maar dat de omzetting in aandelenkapitaal moet zijn geschied uiterlijk op 31 maart 2014.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen