Op 29 augustus ondertekenden bestuurslid Bob Marks namens BDO Accountants & Adviseurs en mevrouw Wiertz-Lemmens namens de Belastingdienst een convenant met betrekking tot de expatregeling. Daarnaast was de heer Heuts aanwezig namens de belastingdienst en Robin Schalekamp (ALP Rotterdam) namens BDO.

Deze expatregeling is de zogeheten 30%-regeling en geldt voor werknemers die uit het buitenland worden geworven. De regeling houdt in, dat als een werknemer in aanmerking komt voor de 30%-regeling, de werkgever deze werknemer zonder nader bewijs maximaal dertig procent van het loon kan verstrekken als vrije vergoeding gedurende een maximale periode van acht jaar. De werknemer komt in aanmerking indien hij in het bezit is van specifieke deskundigheid, die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De 30%-regeling werd op 1 januari  2012 aangescherpt. Door de aangepaste wetgeving komen minder mensen dan voorheen in aanmerking voor deze regeling.
 
Vanaf 1 januari 2012 gelden er afspraken tussen de BDO en de Belastingdienst over de afhandeling van 30%-verzoeken die door BDO-relaties worden gedaan. ‘Beoordeling op een dergelijke aanvraag zal plaatsvinden conform de wettelijke bepalingen vanuit vier BDO-kantoren: Amstelveen, Breda, Rotterdam en Westland. Bij een positief oordeel zal de Belastingdienst (versneld) een positieve beschikking afgeven. Op deze wijze heeft de klant sneller duidelijkheid over de status van de aanvraag hetgeen een aanzienlijke verbetering is voor de Nederlandse bedrijven', aldus Robin Schalekamp, partner bij BDO te Rotterdam.
 

Bron: BDO Nederland

Informatiesoort: Nieuws

27