De stemmingen over moties met betrekking tot de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) zijn uiterst teleurstellend verlopen. De VAR komt niet terug en er wordt ook niet gekeken naar de mogelijkheden het werknemers- en ondernemersbegrip aan te passen.
De moties die wel zijn aangenomen bevatten nauwelijks nieuws. Aangenomen zijn onder meer de moties:
  • een meldpunt in te stellen;
  • de doorlooptijd te verkorten;
  • de Belastingdienst zich aan de wet te laten houden;
  • geen boetes op te leggen als iemand conform een modelovereenkomst werkt.
Dit gebeurde allemaal al of was al aangekondigd. Het niet heroverwegen van het begrip dienstbetrekking of ondernemerschap is de zoveelste gemiste kans een oplossing te vinden en aan te sluiten bij de maatschappelijke realiteit en behoeften. Desondanks is uiteraard niet voor iedere situatie de Wet DBA een kansloze missie.

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen