Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de loonkostenvoordelen niet uitstellen, hoewel dit wel het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) is. Eerder adviseerde BDO werkgevers al de beschikking nauwgezet te (laten) controleren. De signalen die het BIT nu aangeeft, geven aanleiding tot meer zorgen, aldus BDO.

Bureau ICT-toetsing

Het BIT toetst op mogelijke risico's en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid en zelfstandig bestuursorganen (zbo's) worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft.

Advies BIT: uitstellen loonkostenvoordelen

Het BIT adviseert om de loonkostenvoordelen die per 1 januari 2018 de premiekortingen vervangen met een jaar uit te stellen. De Belastingdienst zou dan meer tijd kunnen besteden aan het berekenen en uitbetalen van het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is een loonkostensubsidie voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. De berekening daarvan gebeurt ‘automatisch' door de Belastingdienst. In maart 2018 zouden werkgevers een beschikking moeten ontvangen met betrekking tot het LIV over 2017. Uitbetaling daarvan zou in het komende najaar moeten plaatsvinden. Of dat gaat lukken, is de vraag. Het is niet duidelijk of de Belastingdienst de juiste bedragen uit de loonaangiftes kan halen. Eerder adviseerde BDO werkgevers al de beschikking nauwgezet te (laten) controleren. De signalen die het BIT aangeeft, geven aanleiding tot meer zorgen. Het BIT maakt zich namelijk zorgen over een juiste uitvoering van de loonkostensubsidies en heeft ook inhoudelijke kritiek op de vormgeving. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit advies echter naast zich neergelegd.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing

2

Gerelateerde artikelen