In de belastingplannen van het kabinet heeft het onderdeel afschaffen pensioen eigen beheer de meeste aandacht. Er zijn echter ook andere zaken die voorgesteld worden.

KEW, SEW en BEW

Hoewel het afsluiten van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) na 2012 niet meer mogelijk is, hebben miljoenen mensen nog een kapitaalverzekering die gekoppeld is aan de eigen woning. Voor KEW kan ook de spaarrekening eigen woning of het beleggingsrecht eigen woning worden gelezen.
 
DE KEW wordt afgewikkeld in box 1. Als voldaan wordt aan specifieke voorwaarden, waarbij de premiebetalingsduur van 15 dan wel 20 jaar de belangrijkste is, is de uitkering belastingvrij tot maximaal € 162.000 per persoon (in 2016). Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan wordt de opgebouwde rente bij het kapitaal belast in box 1.

Versoepeling tijdsklemmen

In bepaalde bijzondere gevallen hoeft niet aan die voorwaarden te worden voldaan:
  1. Bij echtscheiding/einde fiscaal partnerschap
  2. Bij verkoop van de oude eigen woning tegen lagere prijs dan de oude eigenwoningschuld (restschuld)
  3. Als belastingplichtige gebruik maakt van schuldhulpverlening.
Voorgesteld wordt nu in geval 2 het vereiste van een restschuld te laten vervallen. Dat betekent dat bij een verhuizing naar een andere eigen woning, de KEW, SEW of BEW ook onbelast tot uitkering kan komen. Tevens komt er een 4e categorie, namelijk in de situatie dat de belastingplichtige door financiële problemen niet meer in staat is de lasten met betrekking tot de eigen woning te betalen.
 
Door deze verruimingen kunnen de KEW, SEW en BEW vaker en sneller onbelast worden afgekocht.

Amendement

Er is zelfs een amendement voorgesteld om het in alle gevallen sowieso mogelijk te maken om tussentijds de KEW, SEW of BEW tot uitkering te laten komen om hiermee de eigenwoningschuld af te lossen. Het is nog niet duidelijk of dit zal worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen