In diverse Nederlandse gemeenten wordt forensenbelasting geheven. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden: - de belastingplichtige moet eigenaar zijn van een recreatiewoning; - de belastingplichtige mag geen inwoner zijn van de gemeente waarin de recreatiewoning gelegen is; - de recreatiewoning is voor meer dan 90 dagen ter beschikking van de eigenaar of zijn gezin. Een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden stelt dat een limitering van eigen gebruik in de verhuurbemiddelingsovereenkomst voldoende bewijs is voor de 90-dagenvoorwaarde voor de heffing van forensenbelasting. Het opnemen van een dergelijke bepaling kan dus interessant zijn voor eigenaren van recreatiewoning(en) en vakantieparken.

Casus: meer dan 90 dagen eigen gebruik niet bewezen

De eigenaar van een recreatiewoning verhuurt deze voor korte periodes, maar maakt er zelf ook gebruik van. De verhuur is geregeld door middel van een verhuurbemiddelingsovereenkomst. Deze is op enig moment aangevuld met een bepaling waarin het eigen gebruik van de recreatiewoning is gelimiteerd tot maximaal 90 dagen per kalenderjaar. Is de eigenaar van de recreatiewoning belastingplichtig voor de forensenbelasting?
 
Het Hof oordeelde dat de gemeente niet aannemelijk heeft gemaakt dat de eigenaar van de recreatiewoning deze meer dan 90 dagen voor zichzelf of zijn gezin ter beschikking heeft gehad. De verhuurbemiddelingsovereenkomst staat dit namelijk niet toe. Het Hof achtte het niet van belang dat de eigenaar van de recreatiewoning en de verhuurbemiddelaar geen voordeel (behalve het fiscale voordeel) hadden bij de bepaling over limitering van eigen gebruik. Tevens was er geen sprake is van een schijnhandeling of de toepassing van zogenaamde fraus legis ofwel ‘misbruik van recht'. 

Bepaling limitering eigen gebruik opnemen

Bewijzen dat een eigenaar een recreatiewoning voor minder dan 90 dagen ter beschikking had, is vaak lastig. Door een bepaling op te nemen waarin dit eigen gebruik gelimiteerd wordt, kan worden voldaan aan de bewijslast voor de heffing van forensenbelasting. Uiteraard dient de woning ook daadwerkelijk minder dan 90 dagen aan de eigenaar zelf of zijn gezin ter beschikking te staan.

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

1

Gerelateerde artikelen