In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het verlies op de verkoop van een 4,7% minderheidsbelang, een zogenoemde voormalige gelijkgestelde deelneming, niet onder de deelnemingsvrijstelling valt. Het gerealiseerde verkoopverlies is derhalve fiscaal aftrekbaar, waarbij het resultaat dient te worden berekend zonder te compartimenteren.

Feiten arrest

Belanghebbende heeft in 2004 een 4,7% belang verworven in een buitenlandse vennootschap voor een bedrag van € 35 miljoen, destijds een deelneming. Vervolgens wordt dit belang in het jaar 2010 in tranches vervreemd voor in totaal € 22 miljoen. Door een wetswijziging in 2007 verloor dit belang met ingang van 2010 haar deelnemingsstatus, na afloop van een overgangsperiode van drie jaar (voor de voormalige gelijkgestelde deelneming). De waarde van het aandelenbelang eind 2009 bedroeg € 14 miljoen.
 
Volgens Rechtbank Den Haag bedroeg de belastbare verkoopwinst € 8 miljoen, namelijk het verschil tussen de boekwaarde van de aandelen per eind 2009 (einde van het overgangsregime voor de deelnemingsvrijstelling) en de verkoopopbrengst in 2010. De rechtbank past de regelcompartimentering toe.

Oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt echter dat ter zake van het verlies op de verkoop van het 4,7% aandelenbelang in 2010, de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is. De Hoge Raad wijst er hierbij op dat wettelijk overgangsrecht met betrekking tot compartimentering ontbreekt en dat de in jaar 2007 gewijzigde deelnemingsvrijstelling onmiddellijke werking heeft. Zonder toepassing van compartimentering stelt de Hoge Raad derhalve het verkoopverlies vast op € 13 miljoen (€ 22 miljoen -/- € 35 miljoen). Derhalve wordt de kostprijs van de deelneming ten tijde van de aankoop als uitgangspunt genomen verminderd met de verkoopopbrengst in 2010.

Wetsvoorstel compartimenteringsreserve

BDO merkt op dat de Hoge Raad, in lijn met dit arrest, reeds op 14 juni 2013 heeft geoordeeld dat bij een wetswijziging zonder wettelijk overgangsrecht, de compartimenteringsleer niet hoeft te worden toegepast. Als reactie op dit arrest heeft de Staatssecretaris direct een wetsvoorstel aangekondigd (‘Wet compartimenteringsreserve'), welke momenteel ter goedkeuring ligt bij de Tweede Kamer.
 
bericht BDO

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

22

Gerelateerde artikelen