De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 december 2014 plenair gedebatteerd met minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg. Het wetsvoorstel maakt winstuitkering mogelijk voor ziekenhuizen en vergelijkbare instellingen van medisch specialistische zorg. Het doel is om ziekenhuizen en dergelijke beter in staat te laten zijn om financiering in de vorm van risicodragend vermogen aan te trekken en de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van de medisch-specialistische zorg te verbeteren.

Amendement Bruins Slot

Minister Schippers (VWS) heeft met de Eerste Kamer besloten de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Er zal eerst voorlichting aan de Raad van State worden gevraagd over de implicaties van het amendement Bruins Slot bij artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen. Dit amendement regelt de verplichte goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen voor (ver)huur of (ver)koop van vastgoed. De minister haalde aan dat dit amendement door verschillende woordvoerders werd beoordeeld als té generiek en zelfs destructief. Schippers gaf aan dat zij bij dergelijk sterke kritiek liever eerst voorlichting vraagt voordat de behandeling wordt voortgezet. 

Belastingplan 2015

Verschillende bronnen melden dat hiermee ook de aankondiging in het Belastingplan 2015 wordt uitgesteld, waarin is voorgesteld om de voorwaarde dat geen winst wordt beoogd voor de vrijstelling voor verpleging en verzorging, te laten vervallen. Inwerkingtreding hiervan is afhankelijk van inwerkingtreding van genoemd wetsvoorstel. Het ministerie van Financiën heeft echter eerder de bereidheid uitgesproken om in een beleidsbesluit goed te keuren dat de btw-vrijstelling vanaf 1 januari 2015 ook toepasbaar is als winst wordt beoogd, in het geval (een deel van) het wetsvoorstel niet vóór 1 januari 2015 is aanvaard of later in werking treedt, of als de wetswijziging met betrekking tot de btw-heffing niet tijdig zou zijn vastgesteld. 

Zal de staatssecretaris zich aan zijn woord houden?

BDO hoopt daarom dat de staatssecretaris zich aan zijn woord zal houden en het winstverbod voor de btw-vrijstelling toch per 1 januari 2015 zal laten vervallen.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

4

Gerelateerde artikelen