BDO verwacht een toename van de aansprakelijkstelling voor opdrachtgevers (in de bouw). Via ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid kan de fiscus tot jaren na het faillissement schulden eisen. Het is voor bedrijven in de bouwsector verstandig om het risico op aansprakelijkstelling te analyseren.

Crisis werkt nog door bij faillissement 

Na de crisis, waar we nu langzaam uit lijken te kruipen, begint de crisis voor andere organisaties en bedrijven. Als gevolg van de crisis is een groot aantal (bouw)bedrijven failliet gegaan. Daarbij kan het goed zijn dat ook de fiscus tekort is gedaan, doordat (een deel van) de loonbelasting, omzetbelasting en premieschulden niet zijn voldaan. Deze schulden kunnen als sprake is geweest van het uitbesteden van werk (ketenaansprakelijkheid) of inleen van personeel (inlenersaansprakelijkheid) op de opdrachtgever / inlener worden verhaald. Dat kan tot vele jaren na het niet-betalen worden gedaan door de fiscus. Daarnaast bestaan er momenteel plannen om de regels met betrekking tot de inleen van personeel verder aan te scherpen en de aansprakelijkstelling uit te breiden tot de CAO-loonbetaling van de ingeleende werknemers. 
 
De faillissementen hebben zich in alle sectoren voorgedaan, maar vooral ook in sectoren waar de ketenaansprakelijkheid en de inlenersaansprakelijkheid door de Belastingdienst kunnen worden ingeroepen. De bouw is, zoals u waarschijnlijk weet, zeker één van de sectoren waar deze aansprakelijkstellingen veel voor (kunnen) komen. 

Toename aansprakelijkstellingen

De ervaringen uit het verleden leren dat na een crisis het aantal aansprakelijkstellingen fors toeneemt. BDO raadt organisaties die veelvuldig werk uitbesteden en/of personeel inlenen aan om te controleren of de procedures om aansprakelijkstelling te voorkomen of te beperken in orde zijn. BDO verwacht dat deze nasleep van de crisis nog veel bouwgerelateerde bedrijven zal treffen. Soms is eventuele schade nog te voorkomen of te beperken. Maar dan is het wel verstandig om eerst de mogelijke risico's in beeld te hebben. 
 
Lees ook het thema Ketenaansprakelijkheid en Inlenersaansprakelijkheid.
 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

2

Gerelateerde artikelen