De Hoge Raad heeft vandaag prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU te Luxemburg over de stelling dat een buitenlandse particuliere belegger op jaarbasis niet meer Nederlandse dividendbelasting behoeft te betalen dan een inwoner van Nederland aan inkomstenbelasting betaalt. Aanleiding voor de prejudiciële vragen vormt een door BDO gevoerde procedure. Volgens prof. mr. Gerard Meussen en mr. Niek de Haan, verbonden aan BDO Belastingadviseurs, zetten de prejudiciële vragen het voortbestaan van de Nederlandse dividendbelasting verder onder druk. De Haan: "Het belang van deze hele procedure zit in het mogelijk veel bredere effect dan alleen deze zaak."
In mei van dit jaar bracht Advocaat-Generaal Peter Wattel advies uit aan de Hoge Raad dat het standpunt van BDO ondersteunde. "Als het Europese Hof deze visie van BDO onderschrijft, en de Nederlandse wetgever zich bij dit arrest neerlegt, vormt deze procedure mogelijkerwijs de aanleiding tot het volledig afschaffen van de dividendbelasting. Dat zal gegarandeerd leiden tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemingen en beleggingsmaatschappijen in Nederland", aldus Meussen.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Dividendbelasting

1

Gerelateerde artikelen