Op 15 september 2016 is het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid (hierna: "Wetsvoorstel") behandeld in de Tweede Kamer. Dit Wetsvoorstel zorgt voor codificatie van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op grond waarvan de fiscale eenheid in nog meer gevallen mogelijk is.

Het was de bedoeling om het Wetsvoorstel in stemming te brengen. Tot stemming is het echter niet gekomen doordat een aantal aan de Staatssecretaris gestelde vragen onbeantwoord is gebleven. Het betrof enkele technische vragen over mogelijkheden om verliezen dubbel in aanmerking te nemen (misbruik). Ook waren er vragen over het budgettair beslag van de fiscale eenheid. Op dinsdag 20 of 27 september 2016 staat het Wetsvoorstel opnieuw op de agenda. Naar verwachting zal het Wetsvoorstel na beantwoording van de vragen wel worden aangenomen. Nadat het Wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, dient het nog te worden behandeld door de Eerste Kamer. Vanaf het moment dat het Wetsvoorstel in werking treedt gaan voor de bestaande EU-fiscale eenheden die zijn toegekend op basis van het Besluit extra eisen gelden.

 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

1

Gerelateerde artikelen