In navolging van de Nederlanders kopen de Belgen al voor meer dan 5% van hun goederen online. Daarbij zijn een aantal Nederlandse webshops zeer populair in België. Omgekeerd kopen heel wat Nederlandse producten aan via Belgische webshops. Hoog tijd om even stil te staan bij de btw-aspecten die de aanbieders van dergelijke webshops in acht moeten nemen.

Algemeen principe

Op de verkopen aan particulieren van goederen via een webshop waarbij de webshop (de leverancier) instaat voor het vervoer van het product naar de klant, moet de btw in principe worden aangerekend van het land van vertrek van vervoer. Zo zullen bijvoorbeeld de verkopen door een Belgische webshop aan Belgische btw onderworpen zijn indien de goederen vanuit een Belgisch magazijn worden vervoerd, ongeacht de plaats van aankomst binnen de EU.
 
De aard van de geleverde goederen zullen hierbij het tarief bepalen. Voor de aankopen door Belgische particulieren via een Nederlandse webshop gelden dezelfde regels en zullen deze particulieren in principe Nederlandse btw betalen over hun aankopen.

Overschrijding van omzetdrempel

Wanneer de totale verkopen door één webshop (van één leverancier) aan alle particulieren gezamenlijk gevestigd in één andere EU-Lidstaat dan de leverancier, tijdens een kalenderjaar een bepaalde drempel overschrijdt, moet er echter btw worden betaald in het land van aankomst van de goederen. België heeft deze drempel vastgesteld op € 35.000. In Nederland gaat het om een drempel van € 100.000. Dus een Nederlandse webshop die goederen verkoopt aan Belgische particulieren zal vanaf de overschrijding van de drempel van € 35.000  niet langer Nederlandse btw mogen aanrekenen maar moet Belgische btw aanrekenen. De Belgische btw is dan van toepassing zowel op de levering waarmee de webshop de drempel overschrijdt, als op alle daaropvolgende leveringen in datzelfde kalenderjaar, en eveneens in het daarop volgende kalenderjaar.

Optie voor btw-heffing in land van aankomst

Zonder de overschrijding van de drempel af te wachten, kunnen de webshops er ook steeds voor kiezen om de btw al toe te passen in het land van aankomst van de goederen ‘vanaf de eerste euro'. Overigens gelden er andere regels voor de zogenaamde elektronische diensten, zoals voor online softwareleveranciers, waarbij in principe steeds onmiddellijk btw moet worden betaald in de EU-Lidstaat waar de koper is gevestigd.

Gevolgen

Bij overschrijding van de drempel, of bij optie hiervoor, moet de webshop een btw-nummer in het land van aankomst van de goederen vragen. Naast de aanvraag van een btwidentificatienummer zullen ook de nodige btw-aangiften en andere formaliteiten moeten worden verricht, en zal de betaling van de btw moeten gebeuren aan de Belgische, dan wel de Nederlandse administratie. Ook moet er rekening worden gehouden met de factureringsvoorschriften van het desbetreffende land. Het niet-respecteren van deze regels in het land van aankomst van de goederen kan aanleiding geven tot navorderingen van btw, boetes en nalatigheidintresten. 

Andere aandachtspunten

Niet alleen de btw-aspecten moeten onder de loep worden genomen. Aandacht moet eveneens besteed worden aan de algemene verkoopsvoorwaarden, de wetgeving op het vlak van consumentenbescherming en de privacywetgeving. 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen