De verkoop van nieuwe elektrische auto's in Nederland is in het eerste kwartaal met bijna 20 procent gestegen. Volgens de autobranche is dat vooral te danken aan het bedrijfsleven, dat bij aanschaf van nieuwe voertuigen in toenemende mate kiest voor een stekkermodel.

"Grote bedrijven zijn minder afhankelijk van fiscale stimulering", verklaart voorzitter Bert de Kroon van BOVAG-autodealers. Zij hoeven dus niet te wachten op overheidssteun om hun wagenpark te vergroenen. "Maar wanneer we kijken naar het aandeel van de particuliere markt, zien we dat het aantal consumenten dat een nieuwe elektrische auto koopt ver achterblijft."

In de eerste drie maanden van het jaar zijn er 101.849 nieuwe auto's op kenteken gezet, 4 procent meer dan een jaar terug. Daarvan waren er 30.068 volledig elektrisch. Ruim een vijfde van alle verkochte auto's ging naar particulieren. De rest waren zakelijke auto's en lease- of huurwagens.

De toename in de verkopen van elektrische auto's beperkte zich wel tot de eerste maanden. In maart werden er juist iets minder verkocht dan een jaar eerder. Volgens BOVAG was maart niettemin ook een goede maand. De verkoopcijfers van vorig jaar bestonden voor een groot deel uit naleveringen, wat een vertekend beeld geeft.

De Kroon noemt het een hoopvol gegeven dat de markt voor elektrische auto's groeit. Maar hij wil tegelijk een duidelijk signaal afgeven aan de overheid: "Het aanbod groeit en wordt steeds breder. Beweeg mee met extra stimulatie en versnel de vergroening, juist zonder de consument achter te laten." De laatste tijd zijn er in de autowereld veel zorgen dat er in Europa te weinig werk wordt gemaakt van stimulering van elektrische auto's.

"In twintig EU-landen ontbreekt het aan infrastructuurstimulansen (zoals subsidie op laadpalen en laadstations)", waarschuwde kredietverzekeraar Allianz Trade onlangs nog. "Er wordt bar weinig gedaan aan de acceptatie van elektrische auto's. En wat er gebeurt aan stimulering wordt in 2024 verder teruggeschroefd, zoals in Duitsland en Frankrijk waar subsidies door begrotingsbeperkingen aan banden worden gelegd."

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

147

Gerelateerde artikelen