Nederlandse bedrijven houden relatief gezien "fors" minder schuld aan, ziet het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse van Nederlandse bedrijfsschulden. Tussen 2006 en 2022 zijn Nederlandse bedrijven steeds meer gaan financieren met hun eigen vermogen in plaats van met een lening, met minder grote schuldposities als gevolg.

De zogeheten gemiddelde schuldratio, de schuld gedeeld door het balanstotaal van bedrijven, is van 50 procent in 2006 gedaald naar 40 procent in 2022. In diezelfde periode is de schuldratio in omliggende landen België, Duitsland en Frankrijk juist vrij gelijk gebleven. Daarbij komt dat bedrijven beter in staat zijn om de rentelasten te betalen door gestegen winsten, aldus het CPB in de analyse.

Dat de gemiddelde schuldratio van het Nederlandse bedrijfsleven daalt is positief, maar een te lage schuldratio kan voor problemen zorgen. Schulden zijn namelijk essentieel om grote investeringen te financieren. Bedrijven zijn niet altijd in staat om zelf grote aankopen te doen, zoals nieuwe machines of gebouwen. Daar is in zulke gevallen een kredietverstrekker zoals een bank voor nodig.

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

173

Gerelateerde artikelen