Steeds meer bedrijven komen in de problemen door de combinatie van het terugbetalen van uitgestelde belastingen en de teleurstellende nieuwe coronamaatregelen. Ondernemerslobby MKB-Nederland roept het kabinet op om ondernemers die door de nieuwe coronamaatregelen worden getroffen extra belastinguitstel te geven en meer tijd om eerder uitgestelde belastingen terug te betalen.

Het kabinet kondigde op 16 november 2021 € 1,3 miljard extra steun aan voor bedrijven. De eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) is vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hiermee worden getroffen ondernemers ondersteund met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.

Volgens de laatste cijfers staat er nog ruim € 19 miljard aan belastingschuld uit. Uit onderzoek van ABN Amro bleek eerder dat die schuld geconcentreerd is bij een beperkte groep bedrijven. Gevolg is dat de belastingdruk binnen enkele sectoren hoog oploopt. Voor het aflossen van hun complete belastingschuld zijn horecaondernemingen volgens ABN Amro gemiddeld zestien maanden winst kwijt, 'mits de winsten terugkeren naar het peil van 2019'.

Het kabinet erkent dat hoge belastingschulden een probleem zijn. 'Als ondernemingen een dermate hoge schuld hebben dat zij geen noodzakelijke investeringen kunnen doen, leidt dit tot lagere productiviteitsgroei', erkende staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (D66) onlangs nog.
Vijlbrief verdedigt de volgens hem ruimhartige afbetalingsregeling. Vijlbrief: 'Doordat ondernemers hun aflossingen kunnen spreiden in de tijd, houden zij financiële ruimte beschikbaar die aangewend kan worden voor het doen van investeringen.'

Vijlbrief verwacht dat 'het overgrote deel van de ondernemers hun opgebouwde schulden binnen een periode van vijf jaar geheel kunnen aflossen'. Het kabinet denkt dat uiteindelijk €1,5 miljard van de openstaande belastingschuld moet worden afgeboekt.

Voor de huidige golf begon, is door het kabinet bepaald dat ondernemers hun belastingschuld vanaf oktober 2022 binnen vijf jaar moeten afbetalen. Dat is niet langer realistisch, vindt MKB-Nederland. Door de nieuwe coronagolf is er een nieuwe situatie ontstaan. De steun die het kabinet in deze fase geeft, is volstrekt onvoldoende', zegt een woordvoerder van MKB-Nederland in het FD.

 

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  312
Gerelateerde artikelen