Na echtscheiding past de man de begunstiging van zijn levensverzekering niet aan. De man overlijdt en de verzekeraar keert uit aan zijn ex-echtgenote. De rechter oordeelt dat zij daar geen recht op heeft.

De zaak (Rechtbank Midden-Nederland, 8 oktober 2014 ECLI:RBMNE:2014:4558) gaat als volgt. Man en vrouw scheiden in 2008. In het convenant staan de volgende afspraken. De levensverzekering waarvan ze allebei eigenaar zijn, komt toe aan de man. In ruil daarvoor krijgt de vrouw het vakantiehuis in Frankrijk. De man informeert bij de verzekeraar hoe hij er voor kan zorgen dat de polis helemaal op zijn naam komt. Hij ontvangt een instructie, maar voert die niet uit.

De man wordt ernstig ziek. In april 2013 gaat de man met zijn nieuwe levensgezel een geregistreerd partnerschap aan. Zij stellen bewust geen partnerschapsvoorwaarden op, waardoor een gemeenschap van goederen ontstaat. Enkele maanden later overlijdt de man. De verzekeraar keert € 58.266 uit aan de ex-echtgenote die met naam nog als begunstigde op de polis staat.

De rechtbank constateert dat de verzekering door de uitruil tot het vermogen van de man is gaan behoren. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank het naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de ex-echtgenote de overlijdensuitkering mag behouden.

Belang voor de praktijk

De rechtbank komt tot zijn oordeel op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In 2012 nam de Hoge Raad (21 september 2012, nr. 11/02411, ECLI:NL:HR:2012:BW6728) in een gelijksoortige zaak het verzekeringsrecht als uitgangspunt. Bij verschil van mening zal het antwoord gevonden worden door uitleg van de overeenkomst van levensverzekering. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de wet en de polis, maar ook naar de bedoeling van de verzekeringnemer. En dan wordt niet alleen gekeken naar de contractuele band met de verzekeraar.

Ook de bedoelingen van de verzekeringnemer die buiten de afspraken met de verzekeraar om kenbaar zijn gemaakt spelen volgens de Hoge Raad een rol. Een gespreksnotitie met een adviseur of een notaris kan daardoor van groot belang zijn.

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht, Civiel recht algemeen

19

Gerelateerde artikelen