Een paranormaal therapeut die in beroep was gegaan tegen de hem opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting is door het hof in het gelijk gesteld. Het hof vernietigt deze aanslag, omdat deze in strijd is met Europees recht.

 

Niet geregistreerd

De paranormaal therapeut in kwestie behandelt patiënten door middel van gesprekken en door te magnetiseren. De Belastinginspecteur is van mening dat alle behandelingen van de therapeut belastbaar zijn. De therapeut staat immers niet ingeschreven in het register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-register). Daarnaast zijn de behandelingen niet vergelijkbaar met die van een psycholoog, vindt de Belastinginspecteur.

Vergelijkbaar met psychologen

Het hof stelt in zijn uitspraak van 18 april 2013 dat de gespreksbehandelingen van de therapeut wel degelijk overeenkomen met de diensten die psychologen verlenen. Deze zijn volgens de (Nederlandse) wet vrijgesteld van omzetbelasting. Het magnetiseren is volgens de (Nederlandse) wet echter wel belastbaar. 

Magnetiseren ook vrijgesteld

De therapeut kan zich daarnaast beroepen op de Europese richtlijnbepalingen voor medische diensten. Hieruit is af te leiden dat zowel voor de gespreksbehandelingen als voor het magnetiseren geen omzetbelasting verschuldigd is.
 

Bron: de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen