Man en vrouw lossen met de uitkering uit hun verpande kapitaalverzekering een hypothecaire geldlening af. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat er geen sprake is van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Op de polis staat namelijk niet dat de uitkering moet worden gebruikt voor aflossing van de hypotheek.

De zaak (14 april 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:3188) loopt als volgt. Man en vrouw hebben in 1995 een hypothecaire geldlening gesloten voor de aankoop van een eigen woning. Daarbij heeft de vrouw met als doel aflossing van de lening ook een kapitaalverzekering afgesloten. De kapitaalverzekering is verpand en de geldverstrekker is als eerste begunstigde opgenomen.

De kapitaalverzekering is na 1995 niet meer gewijzigd en is na 15 jaar jaarlijks premie betalen (binnen de bandbreedte) in 2010 tot uitkering gekomen. Met de uitkering is de hypothecaire geldlening afgelost. De vrouw stelt dat er sprake is van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en zij doet een beroep op de bijbehorende vrijstelling van € 34.100. De inspecteur stelt dat er geen sprake is van een KEW en dat de vrouw slechts een beroep kan doen op de (lagere) uitkeringsvrijstelling van € 28.134.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de vrouw geen overtuigend bewijs heeft geleverd dat de polis een KEW is. De clausule waarin staat dat de uitkering uitsluitend kan worden gebruikt voor de aflossing van de hypotheek ontbreekt. Het gelijk is aan de inspecteur.

Belang voor de praktijk

Artikel 10bis.4 Wet IB 2001 geeft duidelijk aan wanneer sprake is van een KEW. De verzekeringnemer of zijn partner moet een eigen woning hebben en:

  • in de overeenkomst is bepaald dat de uitkering wordt gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld;
  • in de overeenkomst is bepaald dat ten minste 15 jaar, of tot het overlijden van de verzekerde, jaarlijks premies worden voldaan binnen de bandbreedte 10:1;
  • de verzekering recht geeft op een eenmalige kapitaalsuitkering bij leven of overlijden;
  • de premies voor de verzekering verschuldigd zijn aan een levensverzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om, behoudens bij oversluiten, nog een nieuwe KEW te sluiten. Onder voorwaarden was wel mogelijk om tot 1 april 2013 alsnog een KEW-clausule te plaatsen op een bestaande kapitaalverzekering. Zoals blijkt uit bovenstaande procedure laat de voorwaarden geen ruimte voor vrije interpretatie.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

6

Gerelateerde artikelen