Als iemand in Nederland woont en in 2015 inkomsten uit België heeft ontvangen, dan moet diegene uiterlijk op 7 december 2016 zijn papieren belastingaangifte niet-inwoners hebben ingediend bij een belastingkantoor in België.
Iemand moet alleen aangifte in België doen, als hij daar belastingplichtig is. Werkte iemand in 2015 niet in België en ontving hij bijvoorbeeld het rustpensioen voor werknemers en/of zelfstandigen uit België, dan hoeft hij in België géén aangifte niet-inwoners in te dienen. Hij moet namelijk in Nederland belasting betalen over zijn rustpensioen.
 
Mogelijk heeft nog niet iedere belastingplichtige een aangifteformulier ontvangen. De uitgifte van formulieren is dit jaar namelijk iets later gestart dan voorzien. De Belgische FOD Financiën heeft de aangifteformulieren op vrijdag 4 november verstuurd. Heeft iemand medio november nog geen formulier ontvangen, dan kan diegene contact opnemen met het Centrum Buitenland Brussel, +32-2-575 46 00.

Hulp bij invullen aangifte

De Belgische FOD Financiën organiseert deze maand een aantal spreekuren. Mensen kunnen voor aangiftehulp terecht bij de belastingkantoren van Antwerpen, Brussel, Gent, Doornik, Luik of Namen. Raadpleeg de website van FOD Financiën voor meer informatie over de aangifte niet-inwoners en voor data en locaties van de spreekuren.
 

Bron: Grensinfo.nl

Informatiesoort: Nieuws

0