Wanneer nabestaanden de belastingaangifte willen verzorgen voor een overleden dierbare, krijgen ze te maken met een onverwachte kostenpost. Een softwarepakket om deze belastingaangifte mogelijk te maken, kost namelijk € 610. Jaarlijks zijn hier zo'n 14.000 nabestaanden de dupe van.

Dat schrijft Welingelichtekringen.nl. De Belastingdienst heeft inmiddels gereageerd (zie het naschrift onderaan dit artikel).

De Belastingdienst stelt momenteel de nabestaanden een tijdrovend papieren aangiftebiljet beschikbaar van 27 pagina's (het F-biljet). Degenen die de voorkeur geven aan digitale aangifte lopen tegen een extra kostenpost van € 610 aan voor software. Dat is een erg hoog bedrag, naast de kosten die toch al oplopen na een overlijden.

Internist Kaspar Geul schreef na het overlijden van zijn schoonmoeder een brief over dit probleem aan de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt begrijpt het helemaal: "Nabestaanden moeten natuurlijk gewoon gratis online aangifte kunnen doen. Zij betalen al erfbelasting en mogen niet op extra kosten worden gejaagd."

Het CDA heeft staatsecretaris Wiebes (Financien) benaderd over de kosten van de belastingaangiftes. Wiebes laat weten dat het nog niet duidelijk is of de aangiftes gratis beschikbaar komen. De Belastingdienst is de zaak aan het onderzoeken.

Bijna alle andere belangrijke formulieren van de Belastingdienst zijn wel digitaal beschikbaar.

Reactie Belastingdienst 21-10-2014

Reactie Belastingdienst: de kosten van € 610 zien op softwareaangiftepakketten van Elsevier en andere commerciële partijen. Ze zijn bedoeld voor fiscaal dienstverleners zodat die met een machtiging van hun cliënten aangifte kunnen doen. Het is dus geen product van de Belastingdienst.

Particulieren die zelf aangifte doen werken met de programma's van de Belastingdienst. Daarin is nog geen voorziening opgenomen voor het F-biljet. In de uitrol van nieuwe aangifteprogramma's worden keuzes gemaakt, te beginnen bij formulieren met de grootste impact en omvang. Wanneer het F-formulier aan de beurt is wordt op dit moment bekeken en aan de Kamer gemeld zoals beloofd door de staatssecretaris.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

3

Gerelateerde artikelen