De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) raadt de Tweede Kamer in een brief met klem af om de regeling te wijzigen die het loon van bv-directeuren regelt.

Dat schrijven het Financieele Dagblad en NUzakelijk.

Volgens de de Orde kan de Belastingdienst beter zelf de bewijslast in handen houden om te bepalen of een bv-directeur meer loon moet krijgen.

In de huidige regeling moet een bv-directeur zichzelf minimaal een loon van € 44.000 uitkeren, of tot 70% uit een 'soortgelijke dienstbetrekking'. In de nieuwe regeling wordt 'soortgelijke dienstbetrekking' aangepast in 'vergelijkbare dienstbetrekking', en daar is de Orde het niet mee eens. De Orde denkt dat hierdoor meer discussies onstaan tussen belastingplichtigen en belastinginspecteurs. Bovendien hebben de inspecteurs een beter inzicht in vergelijkbare dienstbetrekkingen dan bv-directeuren, waardoor hun bewijspositie disproportioneel vooruit gaat.

De Orde is het eens met de ontwikkeling dat de werkkostenregeling verplicht wordt voor werkgevers. Maar ze betreuren dat hun kritiek over het loonbegrip en het werkplekcriterium niet is meegenomen. Ook vindt de Orde de nieuwe regeling onduidelijker. Ze ziet liever dat het verschil verdwijnt tussen verstrekken, vergoeden en ter beschikking stellen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen