In 2022 hebben belastingadviseurs 433 keer melding gemaakt van een een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU), de instelling die de meldingen opneemt, verwerkt en analyseert. Dat is een groei van 34 procent ten opzichte van 2021 toen 323 keer melding werd gemaakt.

Volgens het jaaroverzicht van de FIU (pdf) zijn in 2022 in totaal 1.896.176 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2021 waren dit er 1.230.411. Daarmee zet de trend van toenemende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich stevig voort.

Een groot deel van de stijging van meer dan 650.000 meldingen in vergelijking met 2021 komt voor rekening van banken en betaaldienstverleners. Bij dienstverleners verwant aan belastingadviseurs steeg het aantal meldingen ten opzichte van 2021 eveneens: advocaten (van 13 naar 15), notarissen (van 1.100 naar 1.213) en trustkantoren (van 87 naar 89). Accountants vormden een uitzondering op deze trend met een daling van 2.741 naar 2.233 meldingen in 2022.

Van het totaal aantal meldingen in 2022 waren 91.893 transacties daadwerkelijk verdacht voor een waarde van bijna 30 miljard euro. Dit is eveneens een significante stijging ten opzichte van 2021, toen deze ruim 15 miljard euro bedroeg.

Bron: FIU Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Strafrecht, Kantoren

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

60

Gerelateerde artikelen