Het conceptwetsvoorstel 'excessief lenen bij eigen vennootschap' kan rekenen op forse kritiek. Dit voorstel bevat de zogenoemde rekening-courantmaatregel dga waarmee aanmerkelijkbelanghouders box 2-belasting gaan betalen voor zover ze meer dan € 500.000 lenen van hun bv. De NOB noemt de maatregel disproportioneel en het RB spreekt van een 'strafheffing'. Adviseurs roerden zich individueel in de Telegraaf.

Volgens de NOB is de rekening-courantmaatregel onder andere disproportioneel vanwege de 'one size fits all'-benadering: niet alleen consumptieve leningen vallen onder de maatregel, maar ook zakelijke leningen. De Orde vindt dit onterecht en mist een corresponderende tegenbewijsmogelijkheid om de zakelijkheid van een lening tussen de bv en de aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) aan te tonen. Dat blijkt uit de reactie van de NOB op de internetconsultatie over het wetsvoorstel 'excessief lenen bij eigen vennootschap'.

Naast de disproportionaliteit noemt de NOB nog een aantal redenen om aan te tonen dat de rekening-courantmaatregel dga haar doel voorbij schiet. Zo creëert de maatregel (welbewust) een meervoudige box 2-heffing, leidt de maatregel tot complexere belastingwetgeving en een toename aan administratieve lasten, behelst de maatregel effectief onbeperkte materieel terugwerkende kracht en creëert de maatregel diverse onduidelijkheden in buitenlandsituaties.

Strafheffing

De RB merkt in een reactie op dat ab-houders in feite fiscaal worden gestraft voor het lenen van de bv. Omdat eerbiedigende werking ontbreekt, zijn ab-houders feitelijk verplicht hun leningen te herfinancieren bij onder andere banken, om deze 'strafheffing' te voorkomen. Deze herfinanciering alleen al levert een forse lastenverzwaring op voor ab-houders. Het RB roept op tot een regeling waarin wél in eerbiedigende werking is voorzien voor bestaande schulden aan de bv.

Volgens het RB is het uitgangspunt van het conceptwetsvoorstel niet het aanpakken van excessief lenen, maar het aanpakken van uitstel/afstel van belastingheffing. De begrippen 'uitstel' en 'afstel' worden in de concept-memorie onterecht hetzelfde behandeld. Aangezien het aanpakken van uitstel/afstel van belastingheffing blijkbaar het doel is, vindt het RB de term 'excessief lenen' in de titel van het voorstel niet op zijn plaats. Als het voorstel bedoeld is om de veelheid aan leningen bij de eigen bv voor consumptieve doeleinden aan te pakken, dan heeft het RB daar wel begrip voor.

Slip of the pen

Wie in 2022 meer dan €500.000, overigens exclusief leningen voor de eigen woning, aan zichzelf heeft uitgeleend, mag over het bedrag boven dat halve miljoen alvast de box 2-belasting, tegen die tijd 26,9%, afrekenen. Maar die betaalde belasting wordt later niet in korting gebracht als de dga de schuld aflost en de bv met dat afgeloste geld winst aan zichzelf uitkeert. Dan wordt er nog een keer belasting geheven, zo wordt in een artikel van de Telegraaf geconstateerd.

"Als je het op deze manier vormgeeft, schiet je het doel voorbij. Deze wetgeving is onevenredig zwaar", zegt Cor Overduin, fiscalist bij Grant Thornton, in de krant. De voornaamste steen des aanstoots voor hem is de mogelijkheid op dubbele belasting. Arjo van Eijsden, partner bij belastingadvieskantoor EY, sluit zich hierbij aan. "Het is onbegrijpelijk dat het ministerie van Financiën dat op deze manier geregeld heeft. Misschien dat het een slip of the pen was, maar dat kan ik me niet voorstellen" zegt Van Eijsden.

Bron: Telegraaf

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Carrousel: Carrousel

7

Gerelateerde artikelen