In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Aanvullingen en veranderingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
 • 7 Gevolgen Modernisering Ziektewet
 • 8 Depotservice vervangt g-rekeningen
 • 9 Niet op tijd betalen wordt strafbaar
 • 10 Wijziging in het percentage van de heffingsrente
 • 11 Veranderingen heffingskortingen
 • 12 Hoogte loon en bijdrage voor Zvw of buitenlandse wettelijke zorgverzekering
 • 13 Bijtelling voordeel privégebruik auto
 • 14 Pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar
 • 15 AOW-leeftijd omhoog
 • 16 Stamrechtvrijstelling vervalt
 • 17 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2014
Verder hebben we een fout verbeterd en een onderwerp uitgebreid:
Bij punt 6 zijn toegevoegd: 
 • Sectorcodes uitzendbedrijven gewijzigd
 • Naamswijziging sector 'Taxi- en ambulancevervoer'

Bij punt 6, onder 'Invullen rubriek 'loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (loon LB/PH) bij artiesten en beroepssporters' staat nu 'gebruikmaakt' in plaats van 'gebruikgemaakt'.

Tot slot is de opmaak verbeterd.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen