Met ingang van 1 januari 2013 is in de Wet elektronische registratie notariële akten de registratie van onderhandse akten bij de Belastingdienst zeer sterk beperkt.
In de volgende 4 besluiten wordt nog de eis gesteld van een geregistreerde voorovereenkomst of intentieverklaring:
  • besluit van 20 februari 2003, nr. CPP 2002/3267M (red.: standaardvoorwaarden geruisloze terugkeer, V-N 2003/14.1)
  • besluit van 16 september 2008, nr. CPP 2008/1626M (red.: terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een BV, V-N 2008/47.9)
  • besluit van 29 september 2008, nr. CPP 2008/1008M (red.: besluit over de bedrijfsfusie, V-N 2008/52.18)
  • besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M (red.: standaardvoorwaarden geruisloze omzetting, V-N 2010/32.11)
Per 3 januari 2014 kunt u een voorovereenkomst of intentieverklaring niet meer bij ons registreren maar stuurt u deze aangetekend naar ons. U moet hierbij een Geleideformulier Voorovereenkomst of intentieverklaring meesturen.
 
U stuurt de voorovereenkomst of intentieverklaring samen met het geleideformulier aangetekend naar:
Belastingdienst
Postbus 13
6400 AA Heerlen
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

14

Gerelateerde artikelen