De Belastingdienst heeft aan drie ministeries onjuiste informatie verstrekt over verstrekte voorschotten voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen. Daardoor klopten de jaarrekeningen van de betreffende departementen niet. In totaal stond 1,2 miljard euro te weinig aan openstaande voorschotten in de boeken.

Minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën betreuren de fout, die ook de controleurs van de Auditdienst Rijk (ADR) was ontgaan, en doen er alles aan die zo snel mogelijk te herstellen. De onjuiste gegevens hebben alleen boekhoudkundige betekenis. "Er is geen effect op de rechtmatigheid van de uitgaven en er zijn ook geen consequenties voor de ontvangers van toeslagen'', aldus het ministerie.

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Sociale Zaken hadden eind 2018 in totaal 15,8 miljard euro aan voorschotten uitstaan. Het gaat daarbij om toeslagen die al waren uitgekeerd maar nog niet definitief aan de ontvangers waren toegekend. Door de fout van de fiscus stond slechts een bedrag van 14,6 miljard euro in de boeken.

De Belastingdienst heeft de fout uiteindelijk zelf ontdekt. In samenspraak met de ADR worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zo worden bij het opstellen van het betreffende rapport handmatige verwerkingen voortaan zo veel mogelijk beperkt. Ook wordt de interne controle aangescherpt, onder meer door striktere toepassing van het vierogenprincipe. Ook zal meer systematisch onderzoek naar de plausibiliteit van de voorschotcijfers in de saldibalans worden ingeregeld.

Hoekstra heeft ook de Algemene Rekenkamer ingelicht over de fout. Die was vorige week al kritisch over de financiële verantwoording van het kabinet over het afgelopen jaar. De boekhouding kreeg maar een krappe voldoende. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de jaarverslagen van de Rijksoverheid en over de beoordeling daarvan door de Rekenkamer.

Voor het bredere plaatje van de overheidsfinanciën heeft de fout geen gevolgen. Het begrotingsoverschot is vorig jaar verder opgelopen. Dankzij de bloeiende economie haalde de overheid flink meer belastingen op. De uitgaven namen ook toe, maar minder sterk dan de inkomsten. Dat komt mede doordat het kabinet er niet in slaagde al het gereserveerde geld te besteden.

 

Bron: ANP/Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

  481
Gerelateerde artikelen