Intermediairs kunnen machtigingen aanvragen voor Serviceberichten Aanslag (SBA's) om zo digitaal gegevens te krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst naar hun klanten stuurt. Is deze machtiging voor het krijgen van een SBA bij Logius geregistreerd en actief dan breidt de Belastingdienst deze registratie onder voorwaarden automatisch uit naar het aangiftejaar 2015.
De Belastingdienst laat in een nieuwsbericht weten in dat geval zelf het initiatief te nemen met het starten van het registratieproces van de machtiging voor het aangiftejaar 2015.   

Automatisch uitbreiden registraties

Van 21 juli tot 1 oktober breidt de Belastingdienst de registratie uit van bepaalde machtigingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • De machtiging is voor 1 oktober 2014 bij Logius geregistreerd.
  • De machtiging is voor 1 oktober 2014 actief: de registratie van de machtiging is niet in behandeling, ingetrokken of afgewezen.
Voldoen de machtigingen van de intermediair aan deze 2 voorwaarden, dan start in de volgende situaties de Belastingdienst het registratieproces van de machtiging voor het aangiftejaar 2015:
  • De intermediair heeft machtigingen voor de inkomstenbelasting 2013 en 2014.
  • De intermediair heeft een machtiging voor de inkomstenbelasting 2014 en daarnaast heeft de intermediair geen machtiging voor de inkomstenbelasting 2013 waarvan de registratie nog in behandeling is (op 30 september 2014), of is afgewezen of ingetrokken.
  • De intermediair heeft machtigingen voor de vennootschapsbelasting 2013 en 2014.
  • De intermediair heeft een machtiging voor de vennootschapsbelasting 2014 en daarnaast heeft de intermediair geen machtiging voor de vennootschapsbelasting waarvan de registratie nog in behandeling is (op 30 september 2014), of is afgewezen of ingetrokken.
  • De intermediair heeft een machtiging voor de btw 2014.
In deze situaties hoeft de intermediair voor de betreffende soort belasting niet zelf een registratie aan te vragen van de machtiging voor het aangiftejaar 2015. De Belastingdienst stuurt aan de klant van de intermediair een brief met een verzoek om toestemming voor de registratie van de machtiging voor het aangiftejaar 2015. De intermediair kan in zijn eigen software de status van de registratie volgen.

Serviceberichten Aanslag over 2014 zelf aanvragen

Intermediairs die Serviceberichten Aanslag over het aangiftejaar 2014 willen krijgen, moeten zelf de registratie aanvragen van de machtiging voor het aangiftejaar 2014. Op de site van de Belastingdienst is te lezen hoe dat moet.
 
Voor meer informatie over het automatisch uitbreiden van de registratie klik hier.

Bron: Kluwer Fiscaal+

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen