De Belastingdienst beschrijft, naar aanleiding van fouten bij het omzetten van een verlies in een belastingkorting, hoe voormalige ab-houders deze fouten kunnen voorkomen.

Iemand die niet langer een aanmerkelijk belang houdt, maar nog wel een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang heeft, kan vanaf het tweede jaar na het jaar waarin er geen aanmerkelijk belang meer is dit verlies omzetten in een belastingkorting. 

Een eerste aandachtspunt bij de omzetting is dat het hierbij niet gaat om het jaar van de aanvraag, maar om het jaar waarin de verrekening plaatsvindt. Dit staat in artikel 4.53 Wet IB 2001 en artikel 4.50, lid 2 Wet IB 2001.

Berekening

De belastingkorting wordt berekend met het percentage dat geldt in het jaar waarin de toekenning van de belastingkorting plaatsvindt. Tot 2020 was de korting 25% van het onverrekende verlies uit aanmerkelijk belang. In 2020 was dat 26,25% en in 2021 is dat 26,9%. Met de berekende korting wordt de belasting en premie volksverzekeringen in box 1 verminderd.

Het is pas 2 jaar nadat geen sprake meer is van een aanmerkelijk belang mogelijk om voor het eerst het ontstane verlies in een belastingkorting om te zetten. De belastingkorting kan nog 7 jaar worden verrekend met de box 1-heffing. De belastingkorting dient uiterlijk in het negende jaar na het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang is ontstaan te zijn verrekend. De belastingkorting die na dat jaar nog resteert, vervalt.

Voorbeeld
Iemand heeft in 2019 na verkoop van al zijn aanmerkelijk belang aandelen een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang van € 20.000. Dit verlies is in 2021 vastgesteld in een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2019.

Tegen het in 2021 geldende percentage van 26,9 kan dus - pas vanaf 2 jaar na het ontstaan van het onverrekende verlies - in 2021 een verzoek worden gedaan het verlies om te zetten in een belastingkorting. In dit voorbeeld verrekent de Belastingdienst € 5.380 (26,9% van € 20.000) automatisch met de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2021 in box 1.

Een eventueel resterend onverrekend deel van deze belastingkorting verrekent de Belastingdienst tot uiterlijk 2028 (2019 + 9 jaar).

Let op: Vanwege de 2-jaarstermijn kan niet worden verrekend met het voorgaande kalenderjaar.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Inkomstenbelasting

  677
Gerelateerde artikelen