Sluit men een lening af voor de eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de Belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, de bv of een niet in Nederland gevestigde bank. En is men verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet men de gegevens over de lening zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Als men dit niet doet, heeft men geen recht op (hypotheek)renteaftrek.
De Belastingdienst heeft hiervoor het formulier Opgaaf lening eigen woning beschikbaar gesteld. Om het in te vullen heeft men een DigiD nodig. 
Geeft men de gegevens niet op tijd door? Dan heeft men voor dat jaar geen recht op hypotheekrenteaftrek.
 
Let op!
Heeft men met andere mensen samen een lening afgesloten? Dan moeten alle leningnemers het formulier ondertekenen met DigiD.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen