Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) ongegrond zijn. Eerder kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel. De Belastingdienst gaat bezwaren tegen de crisisheffing die met een vaststellingsovereenkomst zijn aangehouden, nu afhandelen.
Het EHRM heeft op 7 december 2017 in 3 zaken, waarvan 2 proefprocedures, uitspraak gedaan (kenmerknummer 46184/16). Het Hof heeft de bezwaren tegen de crisisheffing afgewezen. Het Hof vond de crisisheffing niet in strijd met het antidiscriminatiebeginsel (artikel 14 EVRM) en niet in strijd met het beginsel van het ongestoorde recht op eigendom (artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM).
 
De Hoge Raad had de bezwaren tegen de crisisheffing al in een eerdere proefprocedure, op 29 januari 2016, ongegrond verklaard (zaaknummer 15/03090). Hiermee zijn de bezwaren tegen de crisisheffing in proefprocedures door de hoogste rechters beoordeeld en afgewezen.
 
Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de crisisheffing en daarna een  vaststellingsovereenkomst hebben gesloten, krijgen binnenkort een brief van de Belastingdienst over de afhandeling van het bezwaar. Zoals afgesproken in de vaststellingsovereenkomst zijn de uitspraken in de proefprocedures leidend voor de beslissing op het bezwaar.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen