Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt aan de Tweede Kamer dat onderzoekers in andere Europese landen vijf verbeterpunten hebben gevonden voor het rijksincassostelsel in Nederland. Zij is van plan om met de Belastingdienst en andere uitvoeringsorganisaties zoals UWV, SVB en CJIB meer rekening te houden met de situatie van schuldenaars bij vorderingen door direct contact met hen op te nemen.

Hoe de uitvoeringsorganisaties dat gaan doen gaan zij zowel gezamenlijk als afzonderlijk onderzoeken. Bij een aantal van hen loopt al een proef om burgers met een betalingsachterstand op te bellen en te bespreken of zij schuldhulpverlening nodig hebben. Ook hebben sommige uitvoeringsorganisaties een samenwerking met gemeenten door middel van een gezamenlijk loket, zodat er makkelijker persoonlijk contact gelegd kan worden met burgers.

In het Europese onderzoek is gekeken of en zo ja welke elementen van de incassomodellen in andere landen kunnen bijdragen aan de optimalisatie van het Nederlandse rijksincassomodel. De onderzoekers stellen voor om beslagleggingen door overheidsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarders in hetzelfde beslagregister op te nemen en inningen door overheden en civiele partijen ‘in één hand’ te brengen in het gerechtelijk schuldhulptraject. Gemeentelijke schuldhulpverleners en crediteuren kunnen de samenwerking verbeteren om meer vorderingen in het minnelijke schuldhulptraject te innen.

De verbeterplannen zijn onderdeel van het actieplan 'Brede Schuldenaanpak'.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

Carrousel: Carrousel

0

Gerelateerde artikelen