De Belastingdienst gaat scherper controleren of belastingplichtigen die hun huis of een gedeelte daarvan tijdelijk verhuren via platforms als Airbnb deze inkomsten wel opgeven. Dit kan tientallen miljoenen euro’s per jaar opleveren.

Uit onderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat bijna driekwart van de belastingplichtigen die hun huis of een gedeelte daarvan tijdelijk verhuren deze inkomsten niet aangeven. Hiermee doen zij een onjuiste of onvolledige aangifte inkomstenbelasting. Gemiddeld verdient een belastingplichtige die zijn woning via Airbnb verhuurt per jaar € 3.400 aan inkomsten. De gemiddelde verhuurder in Amsterdam verdient zelfs gemiddeld € 7.500 per jaar.

Trouw meldde vorig jaar al dat veel huiseigenaren hun verhuurinkomsten niet aangeven. Blijkbaar heeft dat de Belastingdienst gemotiveerd om eigen onderzoek te doen. Naast het feit dat het onderzoek aanleiding is om ‘meer aandacht te besteden aan het toezicht’, wil de Belastingdienst onderzoeken of het ‘wenselijk’ is om wet- en regelgeving voor belasting op tijdelijk verhuur te vereenvoudigen. Dit kan op verschillende manieren.
Zo zouden bedrijven als Airbnb verplicht kunnen worden om gegevens over inkomsten uit tijdelijke verhuur direct door te geven aan de Belastingdienst. De bedrijven voelen daar wel voor, hoewel deze optie ook de nodige problemen met zich meebrengt. Er moet dan een standaard van gegevensaanlevering zijn voor zo veel mogelijk landen – bijvoorbeeld de hele Europese Unie – om versnippering en administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken.
Een alternatief zou kunnen zijn dat verhuurplatforms zelf verantwoordelijk worden voor het inhouden van de verschuldigde belasting van verhuurders, maar dit levert veel administratieve rompslomp op. De platforms en de Belastingdienst geven daarom allebei de voorkeur aan de eerste optie, het aanleveren van de inkomsten behaald met de verhuur.

Bron: Trouw

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

  662
Gerelateerde artikelen