De Belastingdienst gaat het toezicht op grote ondernemingen aanscherpen. Dat staat in het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst.

Hoe het fiscale toezicht op grote ondernemingen er uit moet komen te zien is nog niet geheel duidelijk. In het Jaarplan 2020 is enkel een korte paragraaf opgenomen dat er in 2020 een aantal veranderingen worden doorgevoerd in de aanpak van horizontaal toezicht. Binnen de individuele convenanten die tussen de Belastingdienst en de verschillende grote ondernemingen zijn gesloten, worden in het vervolg drie categorieën grote ondernemingen onderscheiden.

De eerste groep omvat de 100 grootste en meest complexe ondernemingen, waarbij het huidige convenant komt te vervallen en er een individueel toezichtplan zal worden vormgegeven. Hoe dit individueel toezichtplan eruit moet komen te zien is nog niet duidelijk. Wel wordt er in het Jaarplan gesproken over het aangaan van een zakelijke werkrelatie met de onderneming en met de (fiscale) adviseurs en accountants door het hebben van individueel contact en het voeren van bedrijfsgesprekken. Er worden multidisciplinaire teams gevormd, waarbij de klantcoördinator het centrale aanspreekpunt is.

Voor de tweede groep, de middelgrote rechtspersonen, gaat een gemoderniseerd en aangescherpt convenant gelden met een beperkte looptijd van drie jaar. Bij de derde groep grote ondernemingen, die niet voldoen aan de eisen voor middelgrote rechtspersonen, wordt het horizontaal toezicht voor nieuwe deelnemers alleen nog via de fiscaal dienstverlener vormgegeven. Voor de huidige ondernemingen met een individueel convenant wordt nog bepaald of ze over kunnen gaan naar een fiscaal dienstverleners convenant.

De verbeteringen van het horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverleners zien op hoofdlijnen op een beperking van de looptijd van het convenant naar vijf jaar, verbeteringen in het proces van vooroverleg en het differentiëren van het toezicht aan de hand van de verrichte werkzaamheden door de fiscaal dienstverleners.

In een artikel in het Financieele Dagblad wordt gerefereerd aan een column van Olaf Leurs van KPMG Meijburg & Co die schrijft dat het erop lijkt dat de Belastingdienst eenzijdig duizenden overeenkomsten met bedrijven en instellingen opzegt om er een scherpere vorm van toezicht voor in de plaats te zetten. Het Ministerie van Financiën ontkent dat het horizontaal toezicht in feite wordt afgeschaft en geeft aan dat de werkwijze alleen wordt aangescherpt en verduidelijkt.

Het jaarplan 2020 van de Belastingdienst is in november 2019 gepubliceerd.

Bron: FD

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

  1638
Gerelateerde artikelen