De Belastingdienst is gestart met de jaarlijkse Steekproef Particulieren. Ditmaal betreft het de aangifte IB2016. Ongeveer 12.000 belastingplichtigen en hun adviseurs hebben hierover een brief ontvangen. Dat meldt de Belastingdienst op het forum voor fiscaal dienstverleners.

Aanvullende informatie

In de brief vraagt de Belastingdienst om meer informatie over de ingevulde rubrieken van de aangifte IB2016. De schriftelijke reactie met de gevraagde informatie dient uiterlijk op 24 mei 2018 naar de Belastingdienst te worden toegestuurd.

Steekproef Particulieren

Jaarlijks selecteert de Belastingdienst uit alle ingediende aangiften Inkomstenbelasting een aantal aangiften. Dit gebeurt volledig willekeurig en zonder specifieke aanleiding. De selectie vormt een steekproef van de ingediende aangiften. Met de steekproef krijgt de Belastingdienst meer inzicht in het aangifteproces.

Steeds meer Nederlanders doen zelf de aangifte inkomstenbelasting, zo bleek uit een onderzoek vorig jaar. Was het percentage in 2014 nog 54%, in 2017 steeg dit tot 64%. Veel meer mannen (75%) dan vrouwen (52%) vullen zelf de aangifte in.

Bron: Fiscaal+

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  925
Gerelateerde artikelen