Met een nieuwe herstelmogelijkheid, waarbij de inspecteur zelf het initiatief neemt, geeft de Belastingdienst dga’s nog een laatste kans om het vereiste informatieformulier voor de afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer (PEB) aan te leveren. Fiscalist Sander Schilder spreekt van een noodzakelijke stap en een terechte herstelkans. Voor de dga is het twee voor twaalf. Een dergelijke herstelkans is de laatste reddingsboei voordat de zware sanctie van een ‘verboden handeling’ de dga treft.

Informatieformulier

De fiscaal gefaciliteerde beëindiging van het pensioen in eigen beheer heeft heel wat voeten in de aarde gehad, niet in de laatste plaats vanwege het verplichte informatieformulier waarmee de dga aan de Belastingdienst moet doorgeven dat hij zijn pensioen in eigen beheer heeft afgekocht dan wel omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Lang niet iedere dga heeft een juist en volledig ingevuld en ondertekend informatieformulier binnen de vereiste termijn van één maand na afkoop of omzetting ingeleverd. Met een vooruitziende blik werd deze aanlevertermijn dan ook in een besluit van 18 oktober 2018 met een jaar verlengd. Hierdoor merkt de Belastingdienst een te laat maar nog wel binnen een jaar na de afkoop of omzetting van het PEB ingediend informatieformulier, als tijdig aan. De staatssecretaris sprak in het besluit van een eenmalige verlenging van de aanlevertermijn en gaf aan dat deze in de toekomst niet verder zal worden verlengd.”

Nieuwe herstelmogelijkheid

Blijkbaar wordt de soep toch niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Het besluit uit 2018 is namelijk recent geactualiseerd en biedt naast de verlengde aanlevertermijn nu een extra herstelmogelijkheid. Als de inspecteur constateert dat geen informatieformulier is ingediend, terwijl wel gebruik is gemaakt van de gefaciliteerde beëindiging van het PEB, dan stelt hij de dga in de gelegenheid dit te herstellen. De betreffende dga krijgt ten minste zes weken de tijd voor het alsnog inleveren van een juist en volledig informatieformulier.

“Blaffende honden bijten blijkbaar niet,” zegt Schilder die oprichter en eigenaar is van Santax. “Na de waarschuwing dat de verlengde aanlevertermijn niet verder zal worden verlengd, bouwt de staatssecretaris nu alsnog een tweede verlenging in waarbij de inspecteur zelf in actie komt. De termijn van één jaar kan dus zomaar verder oplopen. Maar op enig moment zal de dga toch echt over de brug moeten komen en het informatieformulier moeten indienen.”

Noodzakelijke stap en terechte herstelkans

“Met de mantel der liefde wordt getracht de schade zoveel mogelijk te beperken,” aldus Schilder. “Dat is nodig want uit de ingediende aangiften en jaarstukken blijkt dat er dga’s zijn die gebruik hebben gemaakt van de fiscaal gefaciliteerde beëindiging van hun PEB, terwijl nog altijd geen informatieformulier is ingediend. Dat dergelijke gedragseffecten nu kunnen optreden, is het gevolg van een op dit punt niet goed doordacht wetgevingsproces. Ik vind het dan ook terecht dat de Belastingdienst zelf in actie komt en de inspecteur de dga met een ten minste zes-wekentermijn nog een extra en laatste kans voor herstel biedt.”

Twee voor twaalf

De dga kan eventueel nog wachten totdat de inspecteur bij hem aanklopt voor het informatieformulier, maar dan is het toch echt twee voor twaalf en zal hij de herstelkans met beide handen moeten aanpakken. De fiscale gevolgen van een onjuist of ontbrekend informatieformulier zijn namelijk groot: een verboden handeling resulterend in een naheffing over de commerciële waarde van de pensioenaanspraak in eigen beheer met daar bovenop 20% revisierente.

Ontbrekende handtekening (gewezen) partner

De ten minste zes weken-hersteltermijn geldt ook voor informatieformulieren waarop de vereiste handtekening van de (gewezen) partner van de dga ontbreekt. Die handtekening van de (ex-) partner is cruciaal, want zonder deze ‘krabbel' op het informatieformulier is geen fiscaal gefaciliteerde afkoop van het PEB of omzetting in een ODV mogelijk. “Voor de dga is er geen weg terug,” waarschuwt Schilder. “Hij heeft zijn PEB al omgezet of afgekocht. Als hij de vereiste handtekening van zijn (ex-)partner niet krijgt, dan heeft hij iets gedaan wat niet volgens de wettelijke regels is en zal hij de verboden handeling-sanctie voor lief moeten nemen. Nu de inspecteurs dga’s pro actief gaan benaderen, zal blijken om hoeveel gevallen dit gaat. Eerlijk, ik hou mijn hart vast. Een coronacrisis en nog even een naheffingsaanslag met revisierente erbij. De dga zal een flinke financiële buffer nodig hebben, wil hij hier niet failliet aan gaan. Kortom, de opportunistische dga die de medeondertekening niet zo nauw heeft genomen zal alsnog met zijn (gewezen) partner om de tafel moeten gaan zitten, wil hij niet van een koude kermis thuiskomen.“

Bron: Redacteur Marit Muller

Rubriek: Loonbelasting, Pensioenen

Informatiesoort: Interviews, Nieuws

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  1725
Gerelateerde artikelen