Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.
Het kabinet gaat onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de huidige werkpraktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Mogelijkheden verkennen

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid staat ervoor open om met verschillende sectoren te praten over de aanpassingen die mogelijk zijn in de Wet werk en zekerheid via cao's of ministeriele regelingen.

Informeren en coachen

De Belastingdienst blijft ondertussen opdrachtnemers en opdrachtgevers informeren over de wet DBA en de nieuwe werkwijze. De Belastingdienst gaat waar nodig een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo helpt de Belastingdienst opdrachtgevers en opdrachtnemers om duidelijk te krijgen wat wel en niet kan.

Handhaving opgeschort

De Belastingdienst handhaaft niet tot 1 januari 2018. Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen in die periode dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden.
 
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen